ART NEURO - MJUKFORMEN AV KIROPRAKTIK

Har du gått länge med problem med värk i t ex rygg och nacke men hittar ingenting som hjälper.....

Du kanske tycker att det är obehagligt att gå till en kiropraktor eller naprapat och bli knäckt.....


Prova då den mjuka formen av kiropraktik som hjälper kroppen att hjälpa sig själv.
Metoden som hjälper kroppen att korrigera obalanser i nervsignalerna till och från hjärnan och som har uppkommit av att ryggraden inte är helt i sin naturliga balans.

Metoden innebär att Art Neuro-terapeuten, genom små lätta tryckningar, triggar igång kroppens egen reflex att vilja vara i sin naturliga balans och då få kroppen att korrigera sig själv.

Metoden jobbar helt med kroppen och resultatet har visat sig bli mycket bra.


Art Neuro är skapat av Håkan Scheibe som har utbildat sig till kiropraktor under 6 år i England.
I samarbete med andra kiropraktorkollegor utvecklade han Art Neuro som kan kallas för den mjuka formen av kiropraktik. 
De upptäckte hur mycket kroppen påverkades när nervsignaler blev blockerade eller störda, orsakade av obalanser i ryggraden. Dessa obalanser kan uppstå genom fysisk, psykisk eller kemisk påverkan. Med Art Neuro, som till skillnad från traditionellal kiropraktik inte, utförs genom manipulation utifrån gjord av terapeuten, utan som redan nämnts, bara genom små lätta tryckningar som trigggar igång klientens egen kroppsreflex att vilja vara i sin naturliga balans, gör detta att det i sin tur är kroppen själv som korrigerar kotan från det felaktiga läget till det riktiga.

Många människor låter bli att göra någonting åt sina ryggproblem då många kan uppfatta traditionell kiropraktik och naprapati som obehaglig eftersom terapeuterna knäcker ryggen tillbaka i sitt läge. 
Med denna mjukform  av kiropraktik används inget knäckande vilket gör att denna metod inte upplevs som obehaglig. Dessutom är det en metod, där det är helt och hållet kroppen själv som väljer att hjälpa sig själv vilket då gör att chansen att kroppen låter kotorna ligga kvar i sitt rätta läge efter korrigeringen är större än om manipulationen kommer utifrån. 
Kroppen är helt enkelt inte bara med på behandlingen utan är faktiskt den som utför själva korrigeringen.

Art Neuroterapeuten är bara ett verktyg som får kroppen att få igång reflexen så att den själv kan hjälpa sig själv.
Kroppen utför själv korrigeringen av obalansen i ryggraden .

Terapeuten kan därför aldrig göra fel, då det inte är den  som utför korrigeringen.

ART NEURO, KORRIGERAR RYGGRADEN UTAN ATT KNÄCKA.

Art Neuro är grundat på principen att kroppen har en inbyggd förmåga att korrigera och läka sina egna problem. En förutsättning för att kunna göra detta är att kroppens läkande processer får arbeta utan störningar från omgivningen eller inifrån kroppen. Nervsystemet kontrollerar direkt eller indirekt alla de processer som läker och upprätthåller kroppen. En störning i nervsystemet kan få katastrofala följder på hälsa, välmående och prestation.

Art Neuro har som syfte att korrigera de störningar på nervsystemet som kommer från ryggraden och dess funktion.

För att hjälpa kroppen att korrigera nervsystemets funktion använder sig Art Neuro terapeuten av lätta, bekväma och exakta tryckningar som minskar irritationen på nervsystemet och gör att kotpelarens muskler får möjlighet att justera de obalanser som gett upphov till irritation på nervsystemet.

Art Neuro är utvecklat från ett antal mjuka kiropraktiska tekniker, men skall absolut inte sammanblandasmed kiropraktik som många kiropraktorer praktiserar, detta är två helt olika behandlingsformer. Syftet med en kiropraktisk justering eller manipulation är att försöka ändra ryggradens struktur och därmed förbättra nervsystemets funktion. För att åstadkomma detta kan det ibland krävas en kraftig impuls vilket många uppfattar som obehagligt. Art Neuro förbättrar nervsystemets funktion reflexmässigt och därmed kan din kropp själv inifrån justera det som är obalanserat.

HUR FÅR MAN EN STÖRNING PÅ SYSTEMET?

Ett obalanserat nervsystem kan leda till obalans i ryggraden. Orsak till denna obalans är indelat i tre olika kategorier.
Fysisk stress:
En nerv kan komma i kläm emellan skelettdelar eller spända muskler och bråck av olika slag. Detta kan ske pga. En fysisk skada som man kan ha fått plötsligt eller över en längre period.

Kemisk stress:
Nerver kan irriteras eller på andra sätt påverkas av kemikalier. Under den här rubriken finns alla de ämnen som man vet påverkar nervsystemet negativt. T ex nikotin i cigarettrök, koffein i kaffe, alkohol. Även många mediciner förekommer i denna kategori, speciellt de som har till syfte att dämpa symptom(signaler från din kropp till din hjärna att något inte fungerar) t ex värktabletter.

 

Psykisk stress:

Nervsystemets funktion påverkas naturligtvis av negativa eller positiva tankar och man kan även se det på kroppshållning.

Ett obalanserat nervsystem kan leda till obalans i ryggraden. Orsak till denna obalans är indelat i tre olika kategorier som du kan läsa om här ovan.

Det är viktigt att inse att en störning i kommunikationen mellan hjärna och kropp bidrar till andra störningar. Forskning visar entydigt att folk som mår dåligt fysiskt även mår psykiskt dåligt. Dessa människor röker och dricker mer alkohol och använder betydligt mer medicin för att lindra symptom. Eftersom nervsystemet är O-koordinerat skadar de sig mer. Art Neuro kan hjälpa till att bryta denna negativa spiral.

Hur vet man om man har störningar på nervsystemet som bör korrigeras med Art Neuro? Man kan inte själv alltid avgöra om man har en störning, man behöver t ex inte några speciella symptom. Enda sättet att veta är att man går till en Art Neuro terapeut, som gör kontroller på funktionen i ditt nervsystem samt din ryggrad. Det är viktigt att alla kollar upp sitt nervsystem regelbundet. Symptom är oberäkneliga. Ofta kan det ta lång tid innan man själv upplever symptom från störningar på nervsystemet.

Hur lång tid tar det att korrigera en störning på nervsystemet?
Det beror på hur länge man har haft störningen, samt hur stor den är. Ju längre tid samt ju större påverkan har varit på nervsystemet desto längre tid krävs det för att korrigera störningen. Art Neuro terapeuten kontrollerar funktionen i ditt nervsystem vid varje besök för att kolla om du har störningar. Ofta sker stora förbättringar den första månaden med Art Neuro korrigering, men förbättringar i hälsa och välmående fortsätter i många år med regelbunden kontroll och korrigering.


Inbyggd förmåga:
Kroppen har en inbyggd förmåga att läka sig själv.

Kroppens kontrollsystemNervsystemet är kroppens kontrollsystem. Allting som vi upplever och gör, medvetet eller omedvetet, regleras av nervsystemet.
Nervsystemet kan få en störning

Störningen kommer att förändra vår syn på omvärlden, samt förändra vår respons till omvärlden. Det leder till kroppsliga och själsliga problem.

Art Neurons uppgift

Uppgiften för Art Neuro terapeuten är att lokalisera och korrigera orsaken till störning på nervsystemet. Fokus ligger på att lokalisera och korrigera obalans i ryggraden som stör kommunikationen mellan hjärnan och resten av kroppen.

Pris: 500 kr/behanding inklusive intuitiv massage om så önskas.

Gör gärna ett besök på min blogg. http://corneliasrum.blopplatsen.se för mer information.