TRÅDARBETEN


Jag tycker om trådslöjd, men det är markant svårare att tillverka alster än vad jag kunde föreställa mej.


Jag har därför begränsat mej till änglar och hjärtan.


Änglarna är av olika storlek och karaktär, ibland tillverka jag änglar som skall likna de  personer som de är ämnade till.


De görs i olika storlekar.


Priserna variera beroende av storlek; 40, 60 och 80 :- inkl moms